Oudercontact


Gesprek met de leerkracht

 

Ouders kunnen altijd een afspraak maken met de groepsleerkracht voor een gesprek na schooltijd. Wij vinden een goede communicatie met ouders belangrijk en voeren liever een gesprek te veel dan één te weinig.

 

In september worden de ouders van leerlingen met bijzondere zorg uitgenodigd door de nieuwe leerkracht. Tijdens dit gesprek worden wederzijdse verwachtingen uitgesproken en afspraken gemaakt over de inhoud van het onderwijsprogramma en de samenwerking met de ouders.

 

In november worden de ouders uitgenodigd voor het bespreken van de uitslag van de observatielijsten van Kanvas en de voortgang van de leerlingen. Kanvas meet de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Daarnaast worden de ouders geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind op de vakgebieden.

 

Rapport en/of portfolio

 

Rapport reguliere school

In februari en juni ontvangen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 hun rapport.

 

Portfolio Eureka onderwijs

Alle kinderen hebben een portfolio. Het portfolio laat de ontwikkeling van de kinderen zien vanuit de toets gegevens en de doelen die daaruit voortkomen. In dit portfolio beschrijven de kinderen hun leerdoelen en de wijze waarop zij deze willen halen. Als de doelen behaald zijn, worden er nieuwe doelen gesteld.

 

Groep 8

In groep 8 worden de ouders tweemaal uitgenodigd. In september of oktober ontvangen de leerlingen het eerste advies over het niveau van het vervolgonderwijs voor hun kind. Met dit advies kunnen de kinderen en ouders de open dagen van de scholen voor voortgezet onderwijs bezoeken. In het tweede gesprek in februari wordt de uitslag van de resultaten besproken en een definitief advies gegeven. De eind Cito wordt in april afgenomen.

 

Informatieavonden

 

Aan het begin van elk schooljaar wordt er een gezamenlijke informatieavond georganiseerd. Per jaargroep ontvangt u informatie over de groep, de werkwijze, de activiteiten, de materialen en algemene zaken besproken.

 

Nieuwsbrief en website

 

Elke maand ontvangt u het PrinsenAkkerNieuws (PAN). In deze nieuwsbrief vindt u actuele informatie van de school. Deze nieuwsbrief wordt digitaal verspreid en op de website geplaatst. Op de website vindt u ook alle informatie over de school.