Klachtenregeling


Als ouder kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken op school. Als u een klacht heeft dan is de groepsleerkracht de aangewezen persoon om het gesprek mee te starten. Komt u er samen niet uit gaat u naar de directeur. Mocht het dan nog niet lukken is de directeur-bestuurder de meest voor de hand liggende persoon om het gesprek mee voort te zetten. Door toepassing van hoor- en wederhoor zullen uw klachten veelal tot een oplossing leiden. In sommige zaken is het verstandig om de interne vertrouwenspersoon aan te spreken. Voor onze school is dat Charlotte Versteegh (c.versteegh@proominent.nl).

 

Als u er met de leerkracht en schooldirectie niet uitkomt kunt u een beroep doen op de externe vertrouwenspersonen die de stichting beschikbaar heeft. Ongeacht het voortraject kunt u de externe vertrouwenspersoon ook altijd rechtstreeks benaderen. 

 

Twee externe vertrouwenspersonen zijn specifiek belast met zaken die betrekking hebben op ongewenste gedragingen in de schoolsituatie. Van volwassenen naar kinderen en tussen kinderen onderling (seksueel misbruik, intimidatie, fysiek en geestelijk misbruik, racisme en discriminatie). Stichting Proominent heeft voor al haar scholen een contract met de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. De externe vertrouwenspersonen zijn Marijke van den Brink en Michéle Haagmans. Beide zijn telefonisch bereikbaar via 088-3556000 b.

Een derde externe vertrouwenspersoon houdt zich bezig met alle andere klachten op het gebied van organisatorische- en onderwijskundige zaken. Deze vertrouwenspersoon, Douwe Ettema, is ook voor personeelsleden en andere betrokkenen aanspreekbaar. Hij is bereikbaar via telefoonnummer: 06 55 90 06 46 of emailadres: ettema.douwe@gmail.com 

 

Op de site van de stichting Proominent: http://www.proominent.nl/ouders/klachtenregeling vindt u een uitvoerige beschrijving van alle stappen die mogelijk zijn in het kader van de klachtenregeling.