VaklessenEngels

Engels wordt wekelijks in twee niveaugroepen per groep gegeven door een vakdocent. Elke niveaugroep ontvangt 45 minuten les.

Chinees

Mijn naam is Jin Guo (MBA). Ik ben afgestudeerd aan de NanKai Universiteit in Tianjin (People Republic of China) en tevens aan de Universiteit Twente in Enschede in Nederlandmet een MBA studie. Ik heb meer dan tien jaar ervaring in het geven van Chinese taal en cultuur lessen (kinderen en volwassenen) in Nederland in mijn eigen school de Chinese school Arnhem.
Door middel van spelen maken de kinderen kennis met de taal en de cultuur. Door het leren beheersen onze kinderen de taal en cultuur.

Er zijn drie hoofdlijnen voor het geven van de les.

De eerste lijn is gecombineerd met het schoolthema. De kinderen leren verschillende woorden, zinnen en relevante cultuur betreffende het specifieke schoolthema. De tweede lijn is het volgen van een hoofdlesmethode, hierbij wordt systematisch een leerlijn van de methode behandeld. De derde lijn is gerelateerd aan Chinese en Nederlandse traditionele feesten, de kinderen leren dan meer cultuur en traditie van het desbetreffende traditionele feest.

Meezingactiviteiten: de kinderen kunnen zingen op de melodie en kunnen trots laten zien en horen wat ze hebben geleerd in de les.

Online interactieve Chinese oefeningen: Elke les (met een bepaald onderwerp) biedt een aantal verschillende interactieve oefeningen om de woorden en zinnen (met Chinese karakters) te oefenen die in de les werden ingebracht. Ze vormen een goede manier om de eigen vooruitgang van de kinderen te meten.

Daarnaast leren de kinderen speciale aspecten zoals: Chinees schaken, Chinees kalligraferen, papier knippenenz.

In het komende nieuwe schooljaar gaan we ook Chinese liedjes leren.

We bieden de Chinese taal en cultuur aan de kinderen aan, waardoor ze hun algemene kennis kunnen uitbreiden, maar tevens ook een stap maken in het verbeteren van het “leren leren”.

Derde vakles naar keuze

De derde vakles wordt gevarieerd ingevuld. Hierbij volgen we met name de leervragen van de kinderen vanuit de thema’s. Vorig schooljaar is o.a. musical, programmeren, techniek en latijn aan bod geweest. Dit schooljaar werken de leerlingen mee aan het maken van een voedselbos tijdens de Eco-literacy lessen.